Ota yhteyttä
FI EN 中文

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset viestivät onnistumisista – kampustiimin palvelualttius ja ystävällisyys ylsivät huippupisteisiin

20.5.2020

Salo IoT Campuksella yhteisön jäsenten mielipiteet ovat tärkeitä. Asiakastyytyväisyyttä mitataan jatkuvasti ja havaittuihin kehityskohteisiin pyritään puuttumaan nopeasti. Alkuvuodesta toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset kertovat onnistuneista uudistuksista ja kehitystoimista.

”Kampuksella toimivien yritysten päättäjien antama nettosuositteluindeksi NPS oli viime mittausjaksolla 70 ja suosittelijoiden osuus jopa 70 %. Tulosta voidaan pitää hyvin korkeana, vaikka toki aina löytyy myös parannettavaa”, toteaa Salo IoT Campuksen toimitusjohtaja Jukka Vakula.

Kampuksella mitataan asiakastyytyväisyyttä kaiken aikaa. Mittausaiheita ovat mm. kampustiimin toiminta, kampuksen palvelut ja tilat sekä kehityskohteet kampuksen toiminnassa. Myös kampuksella järjestettävien tapahtumien onnistumista mitataan.

Ravintolassa asiakastyytyväisyyttä kartoitetaan Happy or Not -mittauksella. Jatkuvaa asiakaspalautetta kerätään lisäksi kampuksen yhteiseen vastaanottoon. Granlund Manager -huoltokirjaan puolestaan rekisteröidään kaikki huoltopyynnöt, ja niiden suorittamista ja vasteaikaa mitataan.

 

Onnistuneet uudistukset

Edellisessä, viime vuoden asiakastyytyväisyysmittauksessa kehityskohteina olivat muun muassa muuttoprosessi, reagointiajat ja ravintolan ruuhkat. ”Näihin kaikkiin haettiin ratkaisuja kampuksen palvelutuottajien kanssa, ja nyt asiakastyytyväisyys on parantunut niin ravintolan kuin reagointiaikojenkin osalta”, Vakula kertaa muutosta aiempaan. ”Lisäksi muuttoprosessi saa nyt asteikolla 0–10 erinomaisen arvosanan 9.”

Aiemmin hankalaksi koettu kokoustilojen varausjärjestelmä on myös täysin uudistettu. Kokoustuotetta kokonaisuudessaan on lisäksi kehitetty vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. ”Saadun palautteen perusteella kokousten järjestäminen ja kokoustarjoilun tilaaminen koetaankin nyt varsin helpoksi”, kertoo Vakula tyytyväisenä.

Lisäksi kampuksella liikkuminen ja kampukselle tulo koettiin aiemmin haastavaksi. Nyt opasteita sekä kampusalueella että kampuksen sisällä on uusittu ja parannettu.

Erityismaininnan Vakulalta saa kampuksen siivouspalvelu, joka on yltänyt arvosanaan 8,4. ”Arvosana on todella hyvä, sillä usein siivousta pidetään itsestäänselvyytenä ja palautetta tulee ainoastaan asioiden ollessa huonosti. Kiitokset arvosanasta kuuluvat palveluntuottajamme L&T:n henkilökunnalle.”

Kyselyn korkeimman arvosanan sai kampustiimin toiminta lukemalla 9,2. ”Tiimin palvelualttius ja ystävällisyys koettiin lähes täyden kympin arvoiseksi. Tästä arvosanasta pidämme tietenkin kiinni myös tulevaisuudessa koko tiimin voimin”, summaa Vakula kehitystä. Mittausta jatketaan ja kehitetään Salo IoT Campuksella edelleen ja havaittuihin kehityskohteisiin puututaan myös tulevaisuudessa aktiivisesti.

Kaikki uutiset