Ota yhteyttä
FI EN 中文

Salo IoT Campus on mukana tukemassa Salon Pölyttäjälinna-hanketta

25.11.2022

Salo IoT Campuksen vieressä sijaitsevalle puistoalueelle eli Nakolinnalle ollaan luomassa hoitosuunnitelma, joka tukee pölyttäjiä ja luontoalueen monimuotoisuutta huomioiden samalla alueen arvokkaan kulttuuriperinnön. Hoitosuunnitelmaa toteutetaan kymmenen hehtaarin alueella.

Hanketta luotsaa Tapio, ja se toteutetaan yhdessä Salon kaupungin kanssa. – Tapio on vastuussa kohteen luonnonhoidon suunnittelusta ja toteutuksen valvonnasta. Tärkeää asiantuntijatukea saamme pölyttäjien osalta Suomen ympäristökeskus SYKEstä ja perinnebiotoopeista Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, kertoo hankkeen projektipäällikkö ja asiantuntija Sara Turunen Tapiosta. Salo IoT Campus ja Valmet Automotive ovat mukana sponsoroimassa hanketta.

Alueen hoitosuunnitelmaa on tehty syksyn 2022 aikana, ja luonnonhoitotoimenpiteet on tarkoitus toteuttaa alkuvuodesta 2023. Monimuotoisuuden lisääntyessä myös alueen virkistys- ja maisema-arvot paranevat. Ylläpitävänä toimenpiteenä alueelle suunnitellaan eläinten, kuten lampaiden, laidunnusta.

– Maatalous on Salossa tärkeä elinkeino, joten pölyttäjien elinolosuhteiden parantaminen on jo siksi Salossa tärkeää. Nakolinna-Varesvuoren alue on myös virkistyksen kannalta hieno ja saavutettava kohde keskustan välittömässä läheisyydessä, vaikka nykytilanne on umpeenkasvun myötä heikentynyt, toteaa ympäristönsuojelutarkastaja Jaana Röytiö Salon kaupungilta.

Hankkeen avulla viestitään siitä, miten pölyttäjät huomioivalla luonnonhoidolla pystytään turvaamaan monimuotoisuutta ja välttämättömiä ekosysteemipalveluita ja samalla säilyttämään kohteen erityispiirteet. Salon Pölyttäjälinna toimii toivottavasti onnistuneena esimerkkinä muille kunnille vastaavien kohteiden toteutukseen.

Lue koko uutinen Tapion sivuilta.

Kaikki uutiset