Ota yhteyttä
FI EN 中文

Salossa panostetaan kyberturvallisuuteen – teknologia-ala on täynnä mahdollisuuksia

15.5.2020

Finnish Information Security Cluster FISC ry:n tiedote 15.5.2020:

Kyberturvallisuus ja siihen liittyvä tutkimus- ja liiketoiminta ovat tällä hetkellä yksi teknologiakaupunkina tunnetun Salon keskeisistä kehittämiskohteista. Esimerkiksi vuotuinen Salo Cyber Talks -kutsuvierastapahtuma tunnetaan alalla jo laajasti. Samoin Salo IoT Campukselle on keskittynyt kattava joukko teknologia-alan yrityksiä sekä tutkimus- ja koulutusosaamista.

 

Kyberturvallisuus on osa kaupungin kilpailukyvyn kehittämistä

Viime aikoina on uutisoitu runsaasti kuntiin ja kaupunkeihin kohdistuneista kyberhyökkäyksistä ympäri maailmaa. Kunnille kyse ei kuitenkaan ole ainoastaan uhkien torjunnasta, vaan kyberturvallisuus tarjoaa myös uusia elinkeinopoliittisia mahdollisuuksia. Salo onkin profiloitunut hyvänä ja elinvoimaisena sijaintipaikkana erityisesti teknologia-alan pk-yrityksille. Kyberturvallisuus nähdään siksi erinomaisena mahdollisuutena kaupungin kehittämiselle.

–Toivon, enkä pelkästään toivo, vaan teen työtä sen puolesta, että kyberturvallisuuden merkitys saa ansaitsemansa huomion ja tarjoaa tulevaisuudessa paljon uusia työpaikkoja ja ansaintamahdollisuuksia Salossa, toteaa kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi.

 

Salo IoT Campus teknologialan kasvualustana

Salossa toimii Salo IoT Campus, joka on yritysten, tutkijoiden ja oppilaitosten yhteisö. Kampuksella keskitytään erityisesti teollisen internetin ratkaisujen kehittämiseen ja rakentamiseen. Käytännössä saman katon alla työskentelevät IoT-alan tutkijat ja opiskelijat sekä alojensa parhaat palveluyritykset. Kyse on IoT-alan ekosysteemistä, joka tähtää myös kansainväliseen kasvuun.

–Kyberturva koskee jokaista yritystä toimialasta riippumatta. Huippuluokan kyberturvaosaamisella on mahdollista saada merkittävää kilpailuetua. Onkin tärkeää, että kampuksen yritykset ja oppilaitokset yhdessä hakevat kyberturvaratkaisuja ja uusia toimintamalleja, korostaa Salo IoT Campuksen toimitusjohtaja Jukka Vakula.

 

Kyberturvallisuuslaboratorion ympärillä kasvaa osaamista

Salo IoT Campukselta löytyy myös Turun ammattikorkeakoulun toimipiste, jonka tiloissa sijaitsee myös kyberturvallisuuslaboratorio. Se on perustettu vuonna 2019 EAKR-rahoitteisessa KyberVALIOT-hankkeessa, jossa hankepartnereina ovat myös Turun yliopisto ja XAMK. Laboratorio tukee tutkimustyötä ja opiskelijoita, mutta sen palveluita voivat hyödyntää kaikkien alojen yritykset.

Testaus- ja tutkimustyön lisäksi nopeasti kehittyvällä alalla jatkuva oppiminen ja koulutuksen työelämälähtöisyys on hyvin tärkeitä. Siksi kyberturvallisuuden koulutukseen panostetaan myös Salossa.

–Salo IoT Campuksen yritykset ovat suhtautuneet positiivisesti yhteistyöhön Turun ammattikorkeakoulun kanssa kyberturvallisuuden alalla. Kyberturvallisuuslaboratoriossa on esimerkiksi varmistettu yritysten tuotteiden turvallisuutta testaamalla niitä, kertoo kyberturvallisuuden johtava yliopettaja Jarkko Paavola.

 

Kyberturvallista tiedolla johtamista

Sen lisäksi, että Salossa panostetaan kyberturvallisuusalan elinkeinopoliittisiin ulottuvuuksiin, on kaupunki lähtenyt ensimmäisten joukossa rakentamaan kyberturvallista tiedolla johtamisen järjestelmää – kaupungin kyberstrategiaa.

Organisaation lukemattomat digitaaliset järjestelmät sisältävät dataa, jonka joutuminen kyberhyökkäyksen kohteeksi voisi lamaannuttaa toimintoja ja vaarantaa tietoturvaa. Siksi Salossa luodaan kaupungin tarjoamien palvelujen, huoltovarmuuden sekä yritysten ja asukkaiden toimintaympäristön turvaamiseksi kyberturvallinen malli palvelutuotantoon sekä tiedolla johtamiseen vuoden 2020 aikana.

Salo siis ennakoi kyberuhkia, valmistautuu niihin sekä samalla rakentaa kaupungin digitaalisesta ja fyysisestä toimintaympäristöstä houkuttelevan paikan uusille asukkaille ja yrityksille. Näin ollen kyberturvallisuus on Salon kaupungille arkipäivän toiminnan vastuullista suojaamista ja turvaamista, mutta yhä enemmän myös kilpailukykyä

Kaikki uutiset