Ota yhteyttä
FI EN 中文

Yhteisöllisyyden vuosi

12.1.2023

Osana ylemmän ammattikorkeakoulun opintojaan Campus Host Riina Lahtinen tutki yhteisöllisyyttä Salo IoT Campuksella. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti koronapandemian jälkeiseen aikaan, ja opinnäytetyötutkimukseen osallistui lähes 150 henkilöä kampukselta kyselytutkimuksen ja teemahaastattelujen muodossa. Opinnäytetyötutkimuksen tulokset olivat pääasiassa positiivisia - vaikka pandemia on muuttanut työn tekemisen tapoja paljonkin, yhteisöllisyyttä tarvitaan yhä! 

 

Yhteisöllisyyttä etsimässä

Viime kesänä aloitin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon loppurutistuksen, sen ihanan, kamalan opinnäytetyöprojektin. Opintojen alusta asti oli selvää, että opinnäytetyöni tulee jollain tavalla liittymään kampukseen, mutta lopullisen idean jalostumiseen meni tovi jos toinenkin. Kun vuosi sitten siirryttiin korona-ajan poikkeusoloista taas pikku hiljaa kohti tavallista arkea, teimme tiimin kesken valitettavan havainnon, etteivät meidän tapahtumamme enää houkutelleet osallistujia samalla tavalla kuin ennen koronapandemiaa. Siitä lähti halu selvittää, onko Salo IoT Campuksen yhteisöllä enää merkitystä uudessa normaalissa – onko koronapandemia lamauttanut yhteisöllisyyden, vai onko sille vielä tulevaisuudessa sijaa kampuksen arjessa?
 
Vielä on toivoa
Tutkimustulokset osoittivat, ettei pandemia ole merkittävästi vähentänyt Salo IoT Campuksen asiakkaiden halua kuulua kampuksen yhteisöön. Päinvastoin, jopa 77% opinnäytetyön kyselytutkimuksen vastaajista oli sitä mieltä, että kampuksella pitäisi panostaa enemmän yhteisöllisyyteen. 16 % vastaajista koki pandemian ja etätöiden lisääntymisen vaikuttaneen positiivisesti haluun kuulua yhteisöön.
 
Entä miksi yhteisöllisyyttä pidetään tärkeänä kampuksella? Opinnäytetyöni tutkimustulosten on tunnistettavissa kaksi keskeistä merkitystä yhteisöllisyydelle:
1. Yhteisöllisyydellä voidaan vaikuttaa työarjen mielekkyyteen positiivisesti.
2. Yhteisöllisyydellä voidaan edesauttaa verkostoitumista ja uusien yhteistyömahdollisuuksien luomista.
 
Mutta mitä se yhteisöllisyys oikeastaan on?
Viimeisen kuuden kuukauden aikana olen tehnyt mielenkiintoisen matkan yhteisöllisyyden syövereihin. Jokainen tavallaan tietää, mitä yhteisöllisyys on, mutta sen määritteleminen onkin hankalampi tehtävä - enkä minäkään aihetta tutkineena osaa edelleenkään sitä yksinkertaisesti selittää. Jokaisen kokemus yhteisöllisyydestä on henkilökohtainen, mutta pari tärkeää havaintoa haluaisin nostaa esille opinnäytetyöstäni:

  • Yhteisöllisyys perustuu luottamukseen. Tutkimuksen mukaan tässä olemme ainakin oikeilla jäljillä, sillä aineistossa mainittiin useasti kampuksen hyvä ilmapiiri ja yhteishenki. Moni vastaaja myös koki, että kampuksen yhteisössä huolehditaan toisista ja puhalletaan yhteen hiileen. Ihanaa palautetta!
  • Yhteisöllisyys ei ole ainoastaan yhteisiä tapahtumia ja isoja spektaakkeleita, vaan yhteisöllisyys lähtee pienistä asioista, kuten siitä, että tervehditään toisia. Muistetaanhan tämä kiireisessä arjessa – ollaan kilttejä toisillemme!

Koronapandemia on muuttanut työn tekemisen tapoja ehkä pysyvästi. Monet ovat jääneet tyytyväisinä kotitoimistolle, mutta osa meistä kaipaa kipeästi ihmisiä ympärilleen. Heille, jotka kuuluvat jälkimmäiseen porukkaan, haluammekin kampuksella tarjota mahdollisuuksia ja tapoja verkostoitumiseen ja kanssakäymiseen. Ehkä myös rohkaista kotitoimistolla viihtyviä välillä jalkautumaan muiden pariin, ihan livenä.
 
Yhteisöllisyyden vuosi
Nyt opinnäytetyöni on valmistunut, mutta haastavin osuus Campus Hostin roolissa on vasta edessä. Yhteisöllisyyttä kun ei voi rakentaa yksin, vaan siihen tarvitaan apua yhteisön jäseniltä. Salo IoT Campuksen kaltaisessa suuressa yhteisössä ei ole mahdollista, että kaikki tuntevat toisensa ja olisivat yhtä suurta perhettä, ja niin korkealle emme tähtääkään. Minun ensisijainen toiveeni Campus Hostina on, että jokaisella uudella ja vanhalla yhteisön jäsenellä olisi turvallinen ja tervetullut olo kampuksella.
 
Tänä vuonna kampuksella siis panostetaan yhteisöllisyyteen. Vuoteen tulee mahtumaan toivottavasti ainakin uusia tapahtumia ja aktiviteetteja, yhdessä olemista ja tekemistä, luottamuksen vahvistamista ja läsnäoloa. Enemmän hymyä ja kuulumisten vaihtoa. Ensimmäiseksi yritetään herättää kampuskahvit henkiin hieman uudistuneella konseptilla – vähemmän pönötystä, enemmän vapaata keskustelua. Ja poppareita. Toivottavasti näemme tammikuun kampuskahveilla keskiviikkona 18.1.!  
 
Kiitos vielä kertaalleen kaikille teille, jotka vastasitte opinnäytetyötutkimukseni kyselytutkimukseen tai osallistuitte haastatteluihin! Ilman teitä tämä ei olisi onnistunut!❤️

Riina Lahtinen
Campus Host

 

Linkki opinnäytetyöjulkaisuun.

 

Kaikki uutiset