Ota yhteyttä
FI EN 中文

Solvoapp-sovelluksella sujuvuutta käyttöomaisuuden hallintaan

Salo IoT Campuksella toimiva Solvomate Oy tarjoaa yrityksille konsultaatio- ja inventaariopalveluita käyttöomaisuuden hallintaan. Yritys on kehittänyt Solvoapp-nimisen sovelluksen, jonka avulla käyttöomaisuuden hallinta on entistä helpompaa.

”Käyttöomaisuuden sijaan voitaisiin puhua myös laitehallinnasta, kuten työkalujen, mittalaitteiden ja kalusteiden hallinnasta,” kertoo Marko Tyynelä Solvomate Oy:stä. ”Toisin sanoen voidaan seurata, mitä yrityksellä on omistuksessaan.”

Laitehallinnan avulla puolestaan voidaan parantaa yrityksen toimintakykyä. Kun yrityksillä on käytössään ajantasaista, päivitettyä tietoa omistamistaan laitteista ja niiden sijainnista, säästytään turhilta investoinneilta. Myös puutteellisesta laitehallinnasta johtuvat ikävät viivästykset voidaan välttää kokonaan, jolloin prosessinhallintakin helpottuu.

Solvomate Oy tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista palvelua, jossa kartoitetaan asiakkaan aiempia toimintatapoja käyttöomaisuuden hallinnassa. Näitä keinoja tarvittaessa suoraviivaistetaan ja tehdään inventaario, jossa tiedot kirjataan asiakkaan omaan järjestelmään tai yrityksen kehittämään Solvoapp-sovellukseen.

”Solvoapp on softa, joka toimii sekä mobiilin kautta että pöytäkoneella,” Tyynelä täsmentää ja korostaa sovelluksen helppokäyttöisyyttä verrattuna esimerkiksi Exceliin.

”Juuri mobiilikäyttö sekä näkymät ja raportit erottavat Solvoappin muista vastaavista järjestelmistä.”

 

Verkostoilla vahvemmaksi

Solvomate Oy:n ja Tyynelän tie Salo IoT Campukselle on kulkenut monen mutkan kautta.

”Työskentelin 25 vuoden ajan Nokian ja Microsoftin tehtävissä Salossa, Englannissa ja Espoossa. Viimeiset vuodet vastasin tuotekehityksen alihankintapalveluista sekä mittalaitehallinnasta.”

Solvomate Oy:n liikeideassa korostuukin pitkän linjan osaaminen. Tyynelä huomasi, että yrityksillä on omistuksessaan suuria määriä laitteita mutta aivan liian vähän tietoa olemassa olevista laitteista sekä niiden sijainnista ja käyttäjistä. Tästä havainnosta sai alkunsa Solvomate Oy, joka perustettiin vuonna 2017.

Aluksi ideaa käyttöomaisuuden hallintasovelluksesta kehiteltiin Microsoftin ja Accelerandon yhdessä järjestämässä kiihdyttämössä puolen vuoden ajan. Tyynelä pitää tämänkaltaisia startupeille suunnattuja mentorointijaksoja varsin tarpeellisina.

”Jo Nokian ja Microsoftin aikana oli tarjolla valmennusta yrittämisen tukiohjelmassa”, Tyynelä toteaa ja kertoo, että Salo IoT Campuksella toimiikin parhaillaan useita entisiä kollegoja uusien yritysideoidensa parissa. Tiivis yrityskeskittymä tarjoaa vinkkejä ja verkostoja moneen tarpeeseen.

”Saa jakaa aloittelevan yrityksen haasteet”, kiittelee Tyynelä.

 

Kokonaisvaltainen palvelu, koulutus ja tuki

Kiihdyttämön jälkeen talvella 2018 Sovomate Oy aloitti pilotoinnin yhdessä Salon kaupungin kanssa, ja yrityksen varsinainen toiminta käynnistyi. Käyttöomaisuuden hallintaan tarkoitettu Solvoapp-sovellus on osa asiakkaille tarjottavaa konsultoinnin ja prosessijohtamisen kokonaisuutta.

Solvoapp on suunnattu pääasiassa elektroniikka-alan toimijoille.

”Olemme kuitenkin tehneet avoimen järjestelmän, joka ei sulje pois muitakaan aloja”, Tyynelä täsmentää sovelluksen kohderyhmää.

Tyynelä painottaa vielä sovelluksen helppokäyttöisyyttä ja erityisominaisuuksia, kuten mahdollisuutta hyödyntää NFC- ja QR-teknologioita.

Hän myös muistuttaa, että helppokäyttöisyyden ohella heidän kilpailuvalttinaan on ehdottomasti palvelu, joka erottaa Solvoappin muista samankaltaisista sovelluksista.

”Tarjoamme kokonaisvaltaisen paketin. Teemme asiakkaalle pohjustustyön, jolloin asiakas pääsee suoraan käyttämään sovellusta. Kokonaisuuteen kuuluvat myös koulutus ja tuki.”

Solvomate Oy on monen muun yrityksen tavoin valmis laajentamaan toimintakenttäänsä kansainvälisille markkinoille. Kansainvälistymistä silmällä pitäen on suunniteltu myös sovelluksen eri kieliversiot. Sovelluksesta on jo olemassa englanninkielinen versio, ja mobiilisovelluksesta on saatavilla lisäksi versiot saksaksi ja ruotsiksi.

”Suomessa markkinat ovat kuitenkin rajalliset. Ideana on pyrkiä löytämään yrityksiä ja verkostoja sekä Euroopasta että Aasiasta. Keskusteluja on meneillään, ja ihan hyvältä näyttää”, Tyynelä summaa Salossa toimivan yrityksen tulevaisuutta.

                  

Kaikki tarinat